Naturlig svensk grafit för framtidens litiumjonbatterier

Diarienummer 2017-03130
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för kemi - Ångström
Bidrag från Vinnova 1 585 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Det övergripande målet är att utveckla svenskt naturligt grafitpulver med hållbartsfördelar för användning i litium-jonbatterier (LIBs). Detta i syfte att öka möjligheterna för Woxna Grahite AB som leverantör till litium-jonbatterimarknaden samt att ge forskare ny kunskap om grafit för LIBs. Projektets tre resultatmål är: 1) att få fram grafitpulver med en partikelstorleksfördelning mellan 1-30 µm och med en partikelform som gynnar litiumtransport i materialet. 2) att utveckla en metod att rena grafit från föroreningar med en så låg miljöpåverkan som möjligt. 3) att skapa grafitelektroder med en ny process som kan industrialiseras/kommersialiseras. .

Förväntade effekter och resultat

Det finns ett tydligt identifierat behov av ett kostnadseffektivt och miljövänligt anodmaterial för LIB. Om målen för projektet nås förväntas effekten för Woxna Graphite AB bli att företaget får en ny metod för att högrena grafit och dessutom kunskap om vad som krävs för att göra fungerande elektroder för LIB. Projektet förväntas även generera kvalitetsdata som kan användas i Woxnas marknadföring. Vidare förväntas publicerbara forskningsresultat avseende vilka parametrar hos den aktuella grafiten som i kombination med bindemedel och elektrolyt i ett batteri är de viktiga vid uppskalning av grafit för kommersiella batterier.

Planerat upplägg och genomförande

Projeket utförs i två etapper där varje etapp omfattar 1 år. Etapp 1 består av fyra arbetspaket som ska ta fram: 1) minst 1 kg rent grafitpulver med en partikelstorleksfördelning om 1 till 30 m, 2) en metod för att skapa högren grafit, 3) potatisformade grafitpartiklar, 4) data om grafitkvalitet som kan användas för Woxnas marknadsföring. Etapp 2 består elektrokemiska studier av grafitpulvrets prestanda som anod i LIB. En screening av olika bindemedel görs för att få fram bra elektroder som sedan testas med bl. a. hög ström för batteriladdning. Målet är ett LIB som klarar 10C med en kapacitet om minst 250 mAh/g.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.