Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling

Diarienummer 2015-06019
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - Cancercentrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en projektplan med en modell för flera upphandlande enheter gemensam upphandling av innovationer, för framtida lösningar för immobilisering och positionering inom strålbehandling. Målet är att ta fram modell inklusive juridiska förutsättningar för gemensam upphandling av innovationer för flera upphandlade enheter. En multiprofessionell projektgrupp ska vara etablerad och leda det fortsatta arbetet med innovationsupphandlingen efter planeringsprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektplanen beskriver en modell för en gemensam innovationsupphandling för flera landsting. Framgångsfaktorer för en lyckad upphandling är en väl fungerande organisation med intern förankring, marknads- och behovsanalys samt en kompetensbeskrivning. Genom en gemensam innovationsupphandling får man snabbare och säkrare implementering av nya innovationer, ny teknik eller utveckling av vårdprocesser inom strålbehandling. Detta leder till en högre kvalitet och säkrare strålbehandling samt ökad patientnytta.

Upplägg och genomförande

Genomförandet kan delas upp i dessa fyra steg: 1) Styrgrupp, arbets- och referensgrupper med kompetens inom området skapas. 2) Nuläges-, behovs-, omvärlds- samt riskanalys genomförs. Request for information (RFI), hearing för företag, juridiska förutsättningar, upphandlingsmodell. 3) Innovationsupphandling inom vald upphandlingsmodell tex förkommersiell upphandling. 4) Överlämnande till linjeverksamhet i respektive strålbehandlingsenhet samt upprättad organisation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.