Nationell samordning för ökad kunskap och aktivitet kring öppna data inom kommunsektorn

Diarienummer 2013-04970
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En nationell samordning av kommunernas arbete med öppna Data har etablerats med SKL och ett nätverk av kommuner, tre av dessa ingår i en styrgrupp, Linköping, örebro och Umeå. Samverkan även etablerad med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, KSL Stockholm, Helsingborgs stad m.fl.

Resultat och förväntade effekter

I samverkan med Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, pågår ett arbete med att erbjuda kommunerna möjlighet att länka öppna nyckeltal, inom kommunnätverket har ett dataset tagits fram för att publicera måltidsinformation, arbete med att ta fram flera dataset pågår.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i dialog med många aktörer och utifrån detta har olika aktiviteter och mer genomgripande projekt formats och genomförts.

Externa länkar

Här finns samlad information om aktiviteter genomförda inom projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.