Nationell samling för arbetsmaskiner

Diarienummer 2012-01871
Koordinator Föreningen Tunga fordon
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utifrån Tunga fordons program för teknikutveckling och innovation utveckla gränsöverskridande samarbeten med industri, akademi och andra forskningsinstitutioner för att identifiera och etablera en gemensam agenda för utveckling och innovation där målbilderna hos de olika aktörerna löper samman. Projektet kommer att bidra till ökad innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft för olika branscher som bidrar i värdekedjan för sluttillverkning av arbetsmaskiner och arbetsfordon.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en strategisk agenda för aktörer som har ett gemensamt behov av kunskapsutveckling och innovation inom programmets teknikområden: - Effektivare energisystem - Effektivare produktutveckling - Förbättrad förarmiljö - Förbättrade telematiklösningar Den strategiska forsknings- och innovationsagendan ligger till grund för ett konkretiserat strategiskt innovationsprogram och projektet ska leda till att medverkande i FoU-plattformen bidrar till att utveckla och förnya ett svenskt industriellt styrkeområde arbetsmaskiner och arbetsfordon.

Upplägg och genomförande

Under projektet har ett antal aktörer intervjuats och inom respektive innovationsområde har workshops genomförts. Agendaarbetet har varit en öppen process. Projektet har utgått ifrån preliminära innovationsområden: - Energieffektivitet - Effektivare produktutveckling - Förarkomfort - Telematik Respektive innovationsområde har utvecklats tillsammans med samarbetspartners, som i sin tur har identifierat andra aktörer. Projektet har i huvudsak samarbetat med aktörer som finns i Sverige, men i projektet har även internationella jämförelser gjorts och kontakter tagits

Externa länkar

Agendaprojektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.