Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan

Diarienummer 2015-06610
Koordinator FÖRENINGEN SAMBRUK - Sambruk
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål: Skapa modell och metod för 2 - 3 datamängder. Publicera enligt DCAT-AP i samverkan på 5 kommuner. Uppfyllelse: Ett 15-tal kommuner har kommit överens om hur man ska dela livsmedelsinspektioner och leverantörsreskontra som öppna data på samma sätt. Specifikationerna har publicerats på Github öppet för alla att ta del av och exempel på DCAT-ap har skapats. För leverantörsreskontra finns det också en del verktyg för att konvertera excel-filer till den föreslagna specifikationen. En vägledning med rekommendationer om hur denna typ av projekt bör drivas framöver har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Flera deltagande kommuner arbetar aktivt för att börja publicera information enligt specifikationerna. Det finns också diskussioner med leverantörer för att få dem att bygga in stöd för specifikationerna så att verksamhetssystem kan leverera öppna data på det rekommenderade sättet med en liten insats från respektive kommun. Målet är att sänka tröskeln för publicering så mycket som möjligt. Vägledningen för hur liknande projekt bör bedrivas kommer att utgöra ett stöd för framtida arbete för att ta fram fler specifikationer.

Upplägg och genomförande

Informationsmängderna har valts ut i samarbete med deltagande kommuner och specifikationerna har utvecklats i nära samarbete med medarbetare från deltagande kommuner. Deras kunskap om informationen har varit väldigt värdefull. Tekniska projektledare har arbetat med att detaljera specifikationerna och med att göra dem användbara för de som vill använda dem. Dialog har förts med leverantörer av verksamhetssystem. Arbetet har bedrivits i workshopform varvat med framtagande av produktspecifikationerna.

Externa länkar

Länk till webbsänd rapportering av projektet 11/10 kl 09.00 - 12.00 Länk till Vägledning för framtagande av produktspecifikationer för öppna data Nationellt dataformat för att publicera livsmedelskontroller som öppna data Presentation av projektresultatet hos Sambruk Nationellt dataformat för att publicera leverantörsreskontra som öppna data

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.