Nästa generations styrsystem för tunga maskinfordon

Diarienummer 2015-05719
Koordinator SVAB HYDRAULIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets huvudmål var att ta fram en ny styrsystemslösning som med stort fokus på användarvänlighet skulle ta både företaget och den slutliga användaren till en annan teknisk nivå.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en konceptuell lösning som ska ligga till grund för det nya styrsystem som förväntas kunna lanseras under 2018. Med det nya styrsystemet finns förhoppningar om att öka företagets position på marknaden och därigenom bidra till att fler kunder och samarbetspartner ska välja just denna lösning.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har påverkat nästintill alla avdelningar inom företaget. Genom både interna och externa samarbeten har varje mål i projektet uppfyllts. Projektet har genomfört med en tydlig roll- och ansvarsfördelning med stöd ifrån företagets högsta ledning och ägare, som även fungerat som styrgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.