Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations biosensor för läkemedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator InSingulo AB
Bidrag från Vinnova 1 997 610 kronor
Projektets löptid april 2020 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i små och medelstora företag – hösten 2019

Syfte och mål

In Singulo Solutions har uppfunnit en unik metod baserad på mikroskopi, med kapacitet för att studera enskilda molekyler, för biofysisk karaktärisering av membranproteiner i deras ursprungliga miljö. I detta projekt är vårt mål att förbättra känsligheten för vår metod och experimentellt validera dess breda användbarhet i läkemedelsutveckling i ett tidigt skede genom experiment med G-protein-kopplade receptorer (GPCR) och fragmentbaserad utveckling (FBLD). Vår plattform hjälper till att validera läkemedelskandidater i ett tidigt skede och eliminerar onödiga utgifter.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att utveckla en plattform baserad på mikroskopi för mycket känslig biofysisk karaktärisering av läkemedelskandidater. Genom att studera membranproteiner i deras ursprungliga miljö eliminerar vi behovet av ytterligare valideringssteg, vilket minskar tid och kostnad för analysen. Vår metod kommer att möjliggöra en signifikant produktivitetsökning och förkorta utvecklingstiden för analys till 6-8 veckor och samtidigt behålla en hög tillförlitlighet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att uppnå projektmålen genom att implementera arbete uppdelat i följande fyra arbetspaket: 1. Experimentell utveckling av ny optisk biosensor Start: 01/04/2020 Slut: 30/04/2020 2. Experimentell utveckling av förbättrat mikroskop för biofysik med enstaka molekyler Start: 01/06/2020 Slut: 31/12/2020 3. Experimentellt implementering av biosensingsplattformen för validering med utvalda GPCR Start 01/06/2020 Slut 31/10/2020 4. Experimentellt implementering av biosensingsplattformen för validering i fragmentbaserad screening Start 01/11/2020 Slut 30/04/2021

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2021

Diarienummer 2019-05675

Statistik för sidan