Nära realtidsdata från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API

Diarienummer 2013-04975
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet att tillgängliggöra nära realtidsdata (NRT-data) från luftkvalitetsmätningar som ett öppet API är uppfyllt. API:et har utvecklats i form av en ´Sensor Observation Service´, som är en OGC-standard. Data från flertalet mätstationer i Sverige levereras till tjänsten i NRT. Ett gemensamt format för överföring av data har tagits fram och gör det enkelt att lägga till flera mätstationer. Arbete för att utöka tjänsten med data från andra mätstationer kommer pågå under hösten 2014.

Resultat och förväntade effekter

API:et tillgängliggör luftdata i nära realtid och ger förutsättningar för presentation av data på ett samlat sätt på nationell nivå. Det möjliggör även rapportering till EEA för presentation på EU-nivå. Förväntade effekter är att viktiga målgrupper såsom allmänheten, experter, journalister och politiker får snabbare tillgång till aktuell data och information. Projektet har även ökat möjligheterna att modernisera arbetet på Naturvårdsverket gällande datavärdskap och miljödataförsörjning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med flera parter, inkl. NV:s datavärd för luftkvalitet (IVL) och IT-samarbetspartner (Softronic), kommuner, mätkonsulter, EEA, 52°North och Metria. Trots att projektet varit något tidspressat har samarbetet mellan parterna fungerat bra. Valet av SOS är i linje med utvecklingen inom INSPIRE för nedladdningstjänster. Det är dock viktigt att utvärdera tjänsten mot andra tjänster som kan vara enklare till sin uppbyggnad, inför framtida liknande projekt.

Externa länkar

Prototyp implementation tjänsten på nv.se /NRTdata i diagramverktyg. Användarnamn liveuser lösenord pwdlive123 Testklientverktyg som ger tillgänglighet till API:et

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.