Nanophotonics/medical technology for point-of-care diagnostics

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att verifiera den kommersiella potentialen hos en biosensor baserad på nanoplasmonik för diagnostik av infektionssjukdomar.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken är jämförbar eller bättre än existerande metoder.

Upplägg och genomförande

Utförliga experimentella tester har utförts och visat att tekniken är jämförbar med de bästa existerande testerna. Dock kvarstår osäkerhet om möjligheten att skydda IPR avseende den tekniska plattformen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.