MyParcel - En tjänsteinnovation för att hantera distribution i framtidens nätverksbaserade samhälle

Diarienummer 2013-02177
Koordinator OPTIDEV AB - OPTIDEV AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Syftet med MyParcel-projektet har varit att skapa en lösning där alla transportörer, oavsett storlek, kan ansluta sig och ombuden och mottagarna kan betrakta det som en lösning oaktat vem transportören är. Målet med lösningen är att minska miljöbelastningen, bättre och lättare avisering och uthämtning av paket. För ombuden kommer det bli en och samma process avsett vilken transportör. För varuägaren innebär det att det blir enklare returer och för transportörerna kommer det kunna minska kostnaden.

Resultat och förväntade effekter

Då projektet har levererat moduler inom ramen för MyParcel men inte helheten ännu så är det svårt att mäta effekterna ännu. Optidev är höjda med resultatet av projektet. Helheten kommer att kunna uppnås men först i ett längre perspektiv, när marknadsaktörerna är redo. Vilket tar längre tid än vad projektet trodde från början. Det är svårt att utvärdera vilka effekter som MyParcel ger pga att vi än så länge bara har levererat moduler. För att säkerställa att MyParcel blir framtidssäkrat gjorde vi en omvärldsanalys som stöd för alla parter att tidigt identifiera framtida krav.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att någon eller ett par transportörer skulle ansluta sig till MyParcel och därmed ta lösningen till markanden. Under genomförandet drogs slutsatsen att de tilltänkta aktörerna (transportörerna) inte var redo för detta steg. Istället för att utveckla MyParcel som en helhet valdes att utveckla moduler som ingår i lösningen. Dessa moduler har kunnat tas till marknaden hos olika kunder och är därmed fälttestade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.