Multiskalsimulering av icke-jämvikts vätningsfenomen från atomär till kontinuumskala.

Diarienummer 2012-03097
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för mekanik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vätningsfenomen, där en vätska sprider sig över en torr yta, är ett viktigt fysikaliskt fenomen, som är grundläggande för ett antal ingenjörstillämpningar. Studiet av dynamiska vätningsförlopp är trots det långt ifrån förstådda, processer på väldigt olika längdskalor samverkar. I projektet har vi kommit en bra bit mot målet att utveckla modeller och förståelse som förklarar hur en mikroskopisk ytstruktur påverkar hur fort vätningen sker, alltså hastigheten hos tre-fas kontaktlinjen.

Resultat och förväntade effekter

Jag förväntar mig att de inomvetenskapliga resultaten bör något ändra hur vi ser på dynamisk vätning. Över tid kan detta möjliggöra design av processer där dynamisk vätning är viktigt, som i sin tur bör kunna bana väg för nya devices och innovationer i till exempel mikrofluidik. Eftersom jag genom projektet har haft möjlighet att besöka University of Tokyo regelbundet under flera år, så har jag kunnat hjälpa till att stärka relationerna mellan KTH och U of Tokyo, och att förbereda för ett formellt samarbetsavtal mellan The university of Tokyo och de tre Stockholmslärosätena KTH, SU och KI.

Upplägg och genomförande

I dethär projektet har vi använt simuleringsverktyg som överbryggar mellan molekylära skalor och kontinuum, tillsammans med fysiska experiment. Vi har använt expertisen i experimentell nanovetenskap och molekyldynamiksimuleringar hos den Japanska partnern, tillsammans med erfarenheten av kontinuummodellering och vätningens strömningsmekanik hos den svenska partnern.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.