Multimodala upplevelsetjänster för publika utställningar

Diarienummer 2013-02217
Koordinator SKELLEFTEÅ MUSEUM AB
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa tjänstekoncept för immersiva, multimodala upplevelser i skärningspunkten mellan det fysiska och det virtuella, för att berika upplevelsen av att besöka publika utställningsmiljöer. Tjänstekoncepten utvecklar museets erbjudande till sina besökare, stärker museets position i besökarnas medvetande samt möjliggör för museet att skapa nya affärsmodeller. Projektet har lett till att museet utvecklat sin kunskap om digital teknik för upplevelser samt stärkt museets förmåga att samarbeta med externa aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Ett hos behovsägaren innovativt och utvecklat tjänsteerbjudande, samskapat med besökarna, i form av åtta innovativa koncept för interaktiva, multimodala tjänster. Detta stärker behovsägarens konkurrenskraft gentemot besökarna. Leverantören har utvecklat sin kunskap och utvecklingsprocess inom digitala upplevelsebaserade tjänster för publika utställningsmiljöer till ett kommersiellt gångbart erbjudande som man nu tillhandahåller på marknaden. Ny forskning kring ljudtillämpningars betydelse i interaktiva tjänster inom området publika utställningar har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har genomförts enligt plan med gott resultat. Designmetodiken har stärkt processen i många steg och fungerat mycket bra som metod. Samverkansprocessen mellan de tre aktörerna har fungerat över förväntan bra och en stark relation inför framtida samarbeten har skapats. Projektet har inte resulterat i specifika forskningsrapporter ännu men resultaten planeras att användas inom forskning vid senare tillfälle. Ett studiebesök med erfarenhetsutbyten med en annan aktör inom museibranschen har genomförts och i samband med detta kunde flera av koncepten valideras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.