Multi-modal emotion recognition from bio-signals

Diarienummer 2015-04074
Koordinator Högskolan i Halmstad - CAISR - Center for Applied Intelligent Systems Research
Bidrag från Vinnova 29 313 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Dr. Sanches studiebesök till Halmstad adresserade effektivt projektets syfte genom vetenskapliga diskussioner såväl som diskussioner runt praktiska aspekter rörande forskarmobilitet. Projektets mål uppfylldes enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Projektplanen utarbetades och ansökan till 2015 VINNMER Marie Curie Incoming-utlysningen utformades. Kontakterna som har knutits bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt samarbete mellan FEI och Högskolan i Halmstad.

Upplägg och genomförande

Studiebesöket ägde rum 22 augusti till 5 september 2015. Dr Sanches förde vetenskapliga diskussioner med forskare från CAISR, höll ett informationsseminarium för CAISR om University Center of FEI och hans forskning. Under hans vistelse besökte han såväl Hälsoteknikcentum Halland som Elektronikcentrum Halland. Upplägget och genomförande resulterade i att projektets mål uppfylldes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.