MR-uppdraget

Diarienummer 2015-02895
Koordinator MR-PILOTERNA, EKONOMISK FÖRENING - MR-piloterna ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att genomföra en del av processen att skapa ett digitalt läromedel i form av ett spel, som ska öka barns och ungas kunskap om mänskliga rättigheter och stärka deras rätt till delaktighet. Projektets mål är att i samverkan mellan barn, pedagoger, speldesigners m.fl. testa av en prototyp till spelet som har tagits fram i en förstudie. På längre sikt är målet ett färdigt spel. Syfte och mål för projektet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Effekter på kort sikt: Speltestdeltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter (MR). På längre sikt: Fler barn m.fl. får kunskap om MR. Nya strukturer för barns inflytande och dialog med ansvarsbärare etableras genom vilka barn bidrar med lösningar på samhällsutmaningar och påverkar utvecklingen. Resultat på kort sikt: prototypen har testats och vidareutvecklats av barn m.fl. På längre sikt: Ett färdigt digitalt läromedel och dialogplattform. Resultat och effekter på kort sikt har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Planerat upplägg och genomförande: Aug/sep 2015: Aktörerna i projektet skapar en projektgrupp och en handlingsplan för speltestprocessen. Sep 2015-juni 2016: Spelunderlaget/prototypen testas av barn, unga, pedagoger m.fl. på skolor m.m. i Göteborg. Speldesigners deltar i processen. Speltest är viktigt för att ett spel ska bli meningsfullt, användarvänligt och hållbart. Det planerade upplägget och genomförandet har fullföljts.

Externa länkar

MR-uppdraget ett digitalt läromedel, spel och dialogplattform om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.