Mr Program - för att datorer är för alla

Diarienummer 2014-03099
Koordinator ELOTS SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att lyckas utveckla en digital plattform tillika kurskompatibelt program för grundläggande utbildning i datorteknik. Programmet skulle vara användbart för såväl dåvarande huvudmålgrupp (äldre) som icke-svenskkunniga och hörselnedsatta personer, som tidigare inte kunnat tillgodota konventionell datorutbildning i Sverige. Programmet skulle även innehålla en övningsbank som ska ge ett mervärde till befintliga kunder samt även vara föremål för försäljning till externa enheter.

Resultat och förväntade effekter

Vi är sammantaget mycket nöjda med hur resultatet blev. Vi har färdigställt flertalet övningar som kunder från alla målgrupper kan tillgodogöra sig. Det är revolutionerande inom svensk utbildning, att alla (oavsett tidigare kunskaper eller förutsättningar) kan ta till sig en grundläggande datorutbildning. Nu har vi en plattform som vi kan fortsätta utveckla i vår fortsatta verksamhet för att ge kunder och framtida kunder ett ytterligare mervärde av våra kurser.

Upplägg och genomförande

Upplägget innebar en grundlig analys av hur målgrupperna ser på problemen och våra lösningar. Det bestod av djupgående samtal med individer från målgrupperna som skulle göra grunden för utförandet av programmet. Därefter, med analysen som grund, skrevs manus för att bistå programmerare och designers med material att bygga programmet på. Nu återstår att integrera programmet i ordinarie kursverksamhet och att bredda antalet målgrupper på kurserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.