Movexum - Gävleborg Lean Startup Inkubator

Diarienummer 2015-06178
Koordinator MOVEXUM AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Erfarenhetsutbytet har bland annat hjälpt oss att arbeta fram en ny strategisk plan, en ny ledningsprocess, en marknads- och kommunikationsplan, ökat strukturkapital, nya samarbeten med andra inkubatorer samt nya verktyg i arbetet med bolagen - vilket kommer att öka vår förmåga att leverera värde till kund samt stärka oss som inkubator, vilket också var syftet.

Resultat och förväntade effekter

Genom vår nya strategiska plan med ny ledningsprocess, nya erbjudanden, nya samarbeten och nya verktyg kommer vi att ha ett bättre strukturkapital och genomarbetade arbetsmetoder som kommer att öka våra möjligheter att leverera värde till kund samt positionera oss som en av Sveriges väl fungerande effektiva inkubatorer i en tuff internationell konkurrens

Upplägg och genomförande

Vi har prioriterat deltagande i SISPs erfaträffar för såväl coacher, Vd som kommunikatör och inäntar med stort intresse erfaträffar för ekonomiansvariga där vi ser ett stort behov och nytta av branschträffar. Därutöver har vi tillsammans med Kristian Wirsen, Nova Affärsutveckling under 2017 genomfört 5 strategiutvecklingsdagar som möjliggjort arbetet med en ny strategi och nya verktyg i arbetet. Därutöver har deltagandet i Peer Review varit mycket värdefullt där benchmark gett nyttig kunskap om fungerande metoder och arbetssätt på en konkret vis. Här grundlades nya samarbeten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.