MOTSTRÖM-Motståndsminskning för strömningsytor i kompressor

Diarienummer 2014-00897
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 5 317 080 kronor
Projektets löptid juli 2014 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projeket var att öka möjligheten till minskad bränsleförbrukning genom minskat motstånd från luftfriktion mot de aerodynamisk ytorna på ledskenor. Ett mål för projektet var att utöka förståelsen för transition så att möjligheten att konstruera effektiva motorer ökar. Detta gjordes genom att konstruera experimenten med samma metoder som används för motorkonstruktion. Teknologin med virvelgeneratorer kunde tas framåt ett steg till att fungera i tryckgradienter, men visade sig ännu så länge begränad i i närvaro av friströmsturbulens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts med ett flertal provkampanjer och två nya provriggar på Chalmers och KTH som båda har driftsatts under projektets gång. Nya resultat har tagits fram som utökar den grundläggande förståelsen för hur omslag till turbulens sker, och hur virvelgeneratorer kan utformas med hänsyn tagen till tryckgradient och friströmsturbulens. Detta kommer att kunna hjälpa till att ta fram konstruktionsmetoder för jetmotorer som förbrukar mindre bränsle.

Upplägg och genomförande

Upplägget var utmanade med 4 provkampanjer, varav 2 i nya riggar. Detta gick dock bra, dock med vissa förseningar som kom av osäkerheter i tidigare projekt och personalbyten. Tekniskt var det givamde att ta försöka ta resultat av grundforskning framåt till den mer komplexa miljön i jetmotorn. Här stötte vi på vissa problem med fysiken som dock var identifierade som risker i projektet. Detta får dock ses som ett framsteg då vi hittar vad som är nästa gräns för forskningen att ta sig an.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.