Mötesplatser för förändringsagenter med patientperspektiv

Diarienummer 2018-02525
Koordinator CARE OF CONNING COMMUNICATION AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2019
Status Beslutat