Mötesplatser för förändringsagenter med patientperspektiv

Diarienummer 2018-02525
Koordinator CARE OF CONNING COMMUNICATION AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att i aktiv samverkan med olika intressenter utforska möjliga vägar för att organisera mötesplatser som involverar patienter och närstående som aktiv och inkluderad part i innovation, utveckling och förändring av hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Målet är att genomföra möten med intressenter under 2018-2019 och en konferens hösten 2019. Konferensens mål är att se till att alla parter möts och att ett innovativt arbete sker så att en hållbar lösning kan presenteras.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska resultera i ett förslag på hur en mer permanent mötesplats ska organiseras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen kommer att samverka med såväl parter inom projektet Spetspatienter som andra intressenter i form av organisationer, myndigheter och enskilda engagerade patienter. Ett par externa möten kommer att genomföras för att fler ska kunna komma med inspel inför konferensen och till det kommande arbetet med att hitta en hållbar lösning för en framtida arena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.