Möte Venture Academy i Bryssel.

Diarienummer 2015-03170
Koordinator Advanced Polymer Technology Aktiebolag - Advanced Polymer Technology AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Pitch Sessions på Venture Academy i Bryssel har genomförts där APTAB fick möjlighet att hålla en kort presentation om CELLINK projekt och en bioink som har tagits fram. Det fanns sedan möjlighet att förbättra vår presentation ytterligare med hjälp av professionella coacher. Investerare fanns på plats för att lyssna.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick värdefull feedback på vår presentation. Dagen avslutades med ett mingel och möjlighet till nätverkande med coacher och investerare. Det fanns representanter från många olika Europeiska financierings institutioner och kontakt har etablerats med de flesta och ett flertal diskutioner har pågott sedan eventet. Vi vann också ´best presentation´ och ´most improved pitch´.

Upplägg och genomförande

Eventat gav alla deltagare en chans att kunna leverera en riktig pitch till individer som har i ett flertal år både hjälpt små företag lyckas men också drivit egna bolag och sökt finansiering från risk kapitalistbolag. Det mest relevanta som vi lärde oss genom att delta var att man skall minimera tekniska aspekter på presentation och istället fokusera på att övervinna investerarnas intresse genom att berätta att produkten faktiskt fungerar och att det finns kunder redan idag som beställt och är nöjda med produkterna. Många deltagare fokuserade istället på att försöka beskriva teknologi

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.