Molnbaserat verktyg för hållbarhetsredovisning enligt det nya EU-direktivet

Diarienummer 2015-05300
Koordinator WORLDFAVOR AB
Bidrag från Vinnova 559 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förstå behov, förväntningar och krav hos målgruppen för en digital produkt för hållbarhetsredovisning enligt det nya EU Direktivet, förstå konkurrenssstuationen, samt skapa en prototyp för testning som senare ska kunna lanseras. Vi har efter ptojektets slut alla de förusättningar som behövs, och en färdig prototyp, för att nu förbereda för en lansering av den nya produkten under 2017.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är en insikt i målgruppens kravbild, förväntningar på produkten, samt en känsla för en passande prisbild, något vi har fått en gedigen förståelse för. Vi har en prototyp som fått feedback från målgruppen och som vi nu arbetar färdigt för lansering. Flera av företagen som deltagit i fokusgruppen kommer att använda sig av verkyget och vi räknar med att produkten kommer bidra till att stärka vår konkurrenskraft först i sverige, och framöver även i Europa när produkten anpassats för lansering i här.

Upplägg och genomförande

Arbetet enligt det planerade utförandet har fungerat bra. Med anledning av de olika arbetspaketens ordningsföljd kunde projektet ändå fortsätta på full effekt trots att lagen togs i kraft något senare än väntat. Vi har utnyttjat kompetens inom organisationen mer istället för att köpa in extern kompetens, med anledning av nyrekryteringar inom företaget. Vi har genom samarbete med parter i vårt nätverk kunnat följa händelserna kring lagkravet i Europa. Detaljer om respektive nations etablering av lagen nationellt kommer vi fortsätta att följa.

Externa länkar

Webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.