Modul för beräkning av stråldos i patient

Diarienummer
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram en ny programmodul för beräkning och presentation av stråldos i patient vid kvalitetssäkring av cancervården. Modulen har marknadsförts och finns för beställning, projektet har lyckats till 100 %.

Resultat och förväntade effekter

Under de närmaste tre åren väntas mer än 200 programmoduler säljas, dessutom ökar modulen konkurrenskraften hos ScandiDos nuvarande produkt. Försäljningspotentialen är ca 24 Mkr på tre år.

Upplägg och genomförande

Cureos AB tillsammans med ScandiDos AB har utvecklat ett antal delmoduler, de har integrerats i ScandiDos nuvarande programvara. Modulerna har testats med simulerade data och med patientdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.