MODRIO projektutökning: FMI stabil cosimulering för drift av lager i vindkraftverk

Diarienummer 2013-04464
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - Sics East
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålet var att utveckla teknologi för modell-baserad utveckling och drift av system. För detta utvecklar SICSEast stöd för prestanda-analys för system under drift, generering av multi-core kod för snabb respons under drift, samt enklare och stabilare cosimulering mellan verktyg vid drift av system. Industriell utvärdering t.ex. av SKF.

Resultat och förväntade effekter

Huvudresultaten är verktygsstöd för enklare och stabilare cosimulering mellan verktyg, prestanda-analys för system under drift, generering av multi-core kod för snabb respons under drift. Förväntade effekter och utfall är effektivare modellbaserad produktutveckling, vilket stöds av positiva erfarenheter från SKF som använde TLM cosimulering mellan Modelica och BEAST för lager i vindkraftverk. Spridning av resultat t.ex. via OpenModelica website, ungefär 10 000 nedladdningar per månad.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet organiserades som ett tätt samarbete, inklusive veckovisa skype-möten. Ibland hölls specifika möten om särskilda frågor, ibland ordnades en utvecklingsvecka för tätare samarbete. PB möten hölls i projektet för generellt informationsutbyte mellan partners. SICSEast/LiU utvecklade det mesta av OpenModelica delar (kompilatorfrontenda, GUI, TLM stöd) och SKF samarbetade med användning och feedback på verkliga industriella användningsfall - cosimulering mellan Modelica och BEAST för lager i vindkraftverk.

Externa länkar

The project website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.