Modell för sociala innovationer/entreprenörskap

Diarienummer 2012-04587
Koordinator SVENSKA RÖDA KORSETS CENTRALSTYRELSE
Bidrag från Vinnova 468 244 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har tagit fram en modell för sociala innovationer som innehåller, metoder och verktyg för inom socialt företagande, växthus/inkubator och mentorskap. Modellen innehåller ett koncept för hur vi startar upp och stödjer lokala utvecklingsprojekt som ägs av deltagarna själva med möjlighet att implementera dem i vår organisation. Konceptet har utvecklats tillsammans med målgruppen och med referenspersoner till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Behovet har kartlags genom möten med målgruppen genom intervjuer med ett antal nyckelpersoner föreningar, organisationer och institutioner. Vår modell för sociala innovationer innehåller verktyg för: - Rekrytering av deltagare i samverkan med lokala aktörer och samarbetspartners. - Grundutbildning i socialt entreprenörskap som bygger på Design Thinking. - Mentorprogram med frivilliga mentorer som stödjer våra lokala utvecklingsprojekt - Handbok i socialt entreprenörskap

Upplägg och genomförande

Vi har kartlagt behovet genom möten med målgruppen och genom intervjuer med ett antal identifierade nyckelpersoner. Genom att bilda en referensgrupp med deltagare från målgruppen har vi fått respons på konceptet. Utbildningen i socialt entreprenörskap har vi utvecklat tillsammans med våra frivilliga utbildare, med stöd från referenspersoner till projektet. Vi har kommunicerat vårt arbete internt genom artiklar i vårt intranät samt genom möten med lokalföreningar. Externt har vi nått ut med vårt arbetssätt genom att delta i torgmöten och via möten hos våra samverkanspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.