Model-based Analysis and Testing of Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - ALTEN SVERIGE - Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 469 600 kronor
Projektets löptid juli 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En av de viktigaste möjliggörare för att säkerställa kvaliteten på inbyggda system är tillämpningen av kraftfulla validerings- och verifieringsteknik (V&V) teknik som åtföljer den inbäddade systemutvecklingsprocessen. Tyvärr, V&V-teknik som typiskt finns i industriellt bruk är för dyra samtidigt ofta inte heller tillräckligt effektiva. Inte bara utveckling av system är dyrbart utan även underhållet densamma. Artemis projektet MBAT syfte är att ge den Europeiska industrin med en ny spjutspets för V & V-teknik i form av en referens teknikplattform (MBAT RTP).

Resultat och förväntade effekter

Projeket har uppfyllt mål genom att leverera en lösningar för ett verktygskoncept. 30% reduceringar av tid och kostnander till bättre genomförande var lovats och har genomförts. Projektet belönades med Recognition Award 2015. Altens explotering av ett atal produkter; En verktygskedja för automatisk testgenerering, testexikvering och testanalys. En kodgenerator som från en modell genererar en intermediär target som kan ersätta en target. En automatisk systemmiljö för bygge, targetgenerering, testfallsgenerering, testkodsgenerering, testexekvering, och efterhantering

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes på 38 månader, med 39 partners från åtta länder. Totla projektbudget var 34.5M ?. Mdetoden var att definera arbetet enligt sk generiska lösningar för ett visst problem i ett givet sammanhang. I Artemis-projektet MBAT har en metod för att kombinera (modellbaserad) analys och prov utvecklats. En väsentlig del av denna metod var den detaljerade beskrivningen av generiska lösningar för specifika frågor och problem, där begreppet ´Analys och testarbetsflödesmönster ´ utvecklades. DEt konkretiserade arbetet genomfördes utifrån domän specifika användarfall.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.