Modebjudningen

Diarienummer 2016-03460
Koordinator Stockholms universitet - DSV
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektering och förstudie för att undersöka behov och utförande av testbädd med fysisk plats i Stockholm där olika konstellationer verifiera nya innovationer 9 intervjuer med industri och forskare Litteraturstudie Behovsstudie med modets konsumenter, inventering av forskningsläget inom datavetenskap med relevans för s.k. ”fashioning data”, inventering av nya affärsmodeller för företag i gränslandet mellan mode och IT. Utförd av United Minds och Stockholms Universitet (bifogas) Projektplan med analys av innovationsmöjligheter på kort, medel och långsikt. (bifogas)

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visar att det behövs en testbädden för att öka förståelsen av användare och teknik i ett tidigt skede av utvecklingen; inspirera och stödja online aktörer att utveckla lösningar där det fysiska mötet spelar roll; erbjuder möten mellan Stockholmsbaserad IT-kompetens och modeindustrin, samt mellan en starkt mans- och kvinnodominerad industri; understödja ett framväxande kluster i Stockholm inom "fashion tech".

Upplägg och genomförande

AP 1 Intervjuer: Genomförd av United Minds och Stockholms universitet AP 2 Litteraturstudie: Genomförd av united Minds (se bifogad fil) AP 3 Studieresa: ej genomförd AP 4 Workshop: 4 möten i projektgruppen, Stort nationellt symposium inom "Fashion Tech" den 26/4

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.