Mobilbanken Kista Access

Diarienummer 2012-02087
Koordinator CONSTANT INNOVATION GÖTEBORG AB
Bidrag från Vinnova 988 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lägga grunden för utvecklingen och implementationen av system/lösning som skall lanseras våren 2013. Detta syfte har nåtts genom att följande delmål genomförts: - djupananlys för lämpliga back-office system - Arbete med interaktionsdesign - Framtagning av systemkrav samt kravspecifikation - Kartläggning av marknaden gällande finansiella aktörer/potentiella partners. - diskussion med aktörer för att starta skarpa testare - djupgående diskussioner med parter för export av systemet till Indien och afrikanska länder.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat av denna del av projektet var att en kravspecifikation framme för att sätta igång programmering och anslutningar under vintern. Detta är klart. Det finns i tillägg flera muntliga avtal framme om samarbetsavtal vilka förväntas formaliseras under oktober och november månad. Resor är inplanerade till Indien resp Dubai för att träffa kunder/samarbetspartners. Flera kostnader i ursprungsbudgeten kommer uppkomma först under vintern (resor, juridik, hårdvara) då projektet inte kom igång ordentligt förrän slutet av augusti.

Upplägg och genomförande

Projektet har anlitat en teknisk konsult och expert i .net programmering och stora finansiella system som gjort analys och utredning kring back-end, systemkrav etc. En designer har arbetat med interaktionsdesign för att säkerställa att pedagogiken och designen hänger ihop hela vägen genom applikationen. Projektteamet har arbetat med analyser, kunddiskussioner, marknadföring samt projektledning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.