´Mjuka investeringar´ i kommuner med svag ekonomi en förstudie i Örebro län

Diarienummer 2012-03086
Koordinator Örebro universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns en spänning mellan å ena sidan behov av preventiva och andra investeringsliknande åtgärder inom utbildning, sociala områden mm, påtalade av nationella myndigheter och experter, å andra sidan kommunernas förutsättningar att prioritera detta. I huvudrapporten ges en kunskapsöversikt och en genomgång av verkligheten i två kommuner med vikande befolkning och svag ekonomi. Studien visar att kontrasten är stor, trots att kommunerna är väl medvetna om behoven. I en andra rapport inventeras arrangemang för finansiering av ´sociala investeringar´ i flera länder.

Resultat och förväntade effekter

Yvonne Haneskog, Lars Hultkrantz, Viktor Mejman, En inventering av ´mjuka´ investeringar i två bergslagskommuner. Rapport, Regionförbundet örebro, 2013 (under utgivning) Yvonne Haneskog, Akutella arrangemang för finansiering av sociala investeringar i Storbritannien, Danmark och Sverige. PM, Regionförbundet örebro. Förstudie har visat på stora behov av metodutveckling.

Upplägg och genomförande

Chefer och tjänstemän vid de två kommunerna har varit mycket hjälpsamma vid intervjuerna och några har även läst och kommenterat huvudrapporten. Förutom de diskussioner som förts och förs med vissa SKL, Kommuninvest och SCB kommer huvudrapporten att publiceras av Regionförbundet örebro och diskuteras vid en sk Fredagsakademi i aprilmed ledande kommunpolitiker och tjänstemän i regionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.