Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Diarienummer 2018-02499
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 4 028 030 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2021
Status Beslutat
Utlysning Städer i Europa