Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - CLOSER
Bidrag från Vinnova 3 927 973 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Städer i Europa

Syfte och mål

MIMIC har presenterat ett Smart Governance-koncept, inklusive ramverk för utvärdering, logistikstrategier och policystatus. Syftet är att underlätta för planering av logistiken till, från och på urbana byggarbetsplatser. Genom detta får offentliga/privata aktörer ett verktyg för att strukturera sitt arbete kring bygglogistikplanering och en överblick över hur olika verksamheter förhåller sig till varandra. Detta hjälper till att förbättra rörligheten, minska trängseln i städerna och minska de negativa effekterna av byggarbetsplatser på de omgivande samhällena.

Resultat och förväntade effekter

I den svenska delen av projektet har vi utvecklat ett brädspel och ett spel som kan spelas online, två avhandlingar har presenterats och flera forskningsartiklar. En av huvuduppgifterna har varit att lyfta fram vikten av att ta med bygglogistik redan i planeringen och nyckeln till att göra detta har varit att visa effekten av byggtransporter. Projektet visar hur transporter är inbäddade i försörjningsnät, långt utanför platsen. MIMIC har också hjälpt till att ta fram bygglogistikstrategier som implementerats av partners, Älvstranden Utveckling och Oslo Bygg.

Upplägg och genomförande

MIMIC har inkluderat aktörer från Sverige, Norge, Österrike och Belgien. Projektet har kombinerat kvalitativa (fallstudier, fokusgrupper, workshops) och kvantitativa metoder (optimering, simulering och beräkningar). Vi ser att offentliga aktörers roll i initieringen av bygglogistiklösningar är central och hur de relationella gränssnitten mellan byggherrar, entreprenörer och logistiktjänsteleverantörer påverkar beslutsfattande och planering har varit utgångspunkten för analysen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2022

Diarienummer 2018-02499

Statistik för sidan