Miljövänliga och hållbara smörjmedel

Diarienummer 2014-05012
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 1 795 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Projektet syftade till att genom marknads- och teknikverifiering överbrygga gapet mellan akademiskt resultat och kommersiell produkt. Detta syfte är fullgjort i och med att ett bolag bildats, finansierats upp, anställt personal och ingått ett antal viktiga kommersiella avtal.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande effektmålet var att skapa ett tillväxtbolag med en skalbar affärsmodell och exporterbar produkt. Det bolag som bildats har kommit en god bit på väg mot detta med etablerade partnerskap som ger skalbarhet i en effektiv värdekedja och tillgång till internationell distribution och försäljning. Bolaget har sitt säte i Luleå där VD och övrig personal är anställda. I och med genomförd nyemission har bolaget ekonomiska resurser att anställa och anlita konsulter för sin fortsatta etablering och expansion.

Upplägg och genomförande

Grundtanken med projektplanen har från början varit att låta den första tillämpningen tjäna som validering av teknologin och bolagets kommersiella förmågor. Idén var att betalande kunder är den starkaste validering som finns. I samråd med VINNOVA har denna plan spetsats ytterligare under projektets gång. Stort fokus har legat på verifiering hos slutanvändare, vilket varit mycket framgångsrikt. Att möta många möjliga partners i olika roller i värdekedjan har spelat stor roll för verifiering av affärsmodellen. Projektet har följt planen med få avvikelser.

Externa länkar

Företagets webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.