Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar

Diarienummer 2013-04382
Koordinator Chromafora AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

´Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar´ Detta projekts syfte till att visa en process som använder tensider och extraktionskemikalier för att utvinna sällsynta jordartsmetaller(REE). Denna teknik inte bara minskar industrins miljöpåverkan utan minskar dess kostnader. Chromafora har bevisat principen och skapat en plan för ett fullskaligt projekt. Förstudien har skapat intellektuell egendom och ´know how´ inom extraktion av REE och kring ny teknologi som kan bidra till att minska mineralutvinningens miljöpåverkan

Resultat och förväntade effekter

Chromafora och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en projektplan för ett fullskaligt test-/verifieringsprojekt av miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar. Chromafora och IVL Svenska Miljöinstitutet har satt samman aktörer i branschen för genomförande av ett fullskaligt test-/verifieringsprojekt. Chromafora och IVL Svenska Miljöinstitutet har i experimentella förstudier tagit fram patenterbar teknik för miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar.

Upplägg och genomförande

Chromafora och IVL har satt samman en detaljerad plan för ett fullskaligt test-/verifieringsprojekt. Chromafora och IVL har skapat kontakter med relevanta aktörer intresserade av ett test-/verifieringsprojekt. Chromafora och IVL har i experimentella förstudier eliminerat alla okända okända i projektet och har utvecklat tekniken till patenthöjd. De experimentella förstudierna har bekräftat tekniken effektivitet och har eliminerat hinder för framgångsrikt fullskaligt test-/verifieringsprojekt. Projektet har fallit väl ut emot de utfästa och förväntade resultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.