Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljöteknik för effektiv och grön återvinning och produktion av aluminium

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Som ett led mot att möjliggöra automatisk sortering av skrot och öka användningen av återvunnet material för aluminiumproduktion definierades två projektmål, som nåddes under projektets gång: 1. Ett robust, flexibelt och snabbt klassificerings- och sorteringssystem för aluminiumskrot, baserat på en mycket kompakt laser från Cobolt, avancerade algoritmer för maskininlärning och en innovativ greppningsteknik, har utvecklats och demonstrerats med mycket bra resultat. 2. Ett starkt partnerskap upprättades mellan svenska och brasilianska partner längs hela värdekedjan.

Resultat och förväntade effekter

De mycket lovande projektresultaten förväntas leda till implementering av automatisk legeringssortering i skrotflöde inom 2-4 år. I så fall kommer nya metoder att införas hos företag inom återvinningsbranschen och aluminiumverk för att radikalt minimera aluminiumproduktionens påverkan på miljön (minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp) genom att öka användning av återvunnet material och därmed minimera behovet av att extrahera aluminiummalm.

Upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna inkluderade bl. a. specifikation från Novelis, konstruktion av en komplett lösning (inkl. analyshårdvara av RISE Acreo, baserad på en dedikerad kompakt laser från Cobolt, maskininlärningsalgoritmer för klassificering av Swerea KIMAB, innovativa griptekniker av ABB) och dess utvärdering under olika experiment i labb- (hos Robotdalen) och produktionsmiljöer (hos Novellis). De mycket lovande projektresultaten förväntas leda till implementering av automatisk skrotssortering, och flera kommersialiseringsvägar har tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03290

Statistik för sidan