Miljöteknik för effektiv och grön återvinning och produktion av aluminium

Diarienummer 2014-03290
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett on-line analysinstrument med robotsortering för effektiv återvinning av aluminiumskrot. Målet är att optimera användningen av återvunnet aluminium och minska behovet av jungfruligt material och på så vis sänka energiförbrukningen inom aluminiumindustrin. Att etablera långsiktiga partnerskap mellan svenska och brasilianska aktörer inom aluminium produktion och återvinning. Att stärka de svenska aktörernas konkurrenskraft genom att implementera nya tekniker och introducera dessa mot nya marknader.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer utveckla en ny kompakt prototyp baserad på LIBS (laserablationsspektroskopi) integrerad med robotteknik för en snabb och effektiv sortering av aluminium skrot. Detta kommer öppna upp affärsmöjligheter inom nya marknadsområden för de industriella aktörerna inom laserteknik, robotteknik och aluminiumproduktion. Långsiktigt hoppas vi att detta ska leda till en optimerad och mer lönsam användning av återvunnet aluminium för att minska behovet av jungfruligt aluminium och en minskad miljöpåverkan från aluminiumindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

De svenska industriella partnerna, Cobolt och ABB, tillhandahåller och ansvarar för anpassning av kompakt laser respektive robotteknik för pilotuppställningen. Utveckling och provning av hårdvara samt optisk design av LIBS utförs av Acreo i tätt samarbete med KIMAB, som står för labbtester, fälttester och mjukvaruutveckling av LIBS. Prototypen kommer att utvärderas och testas i en av Novelis produktionsanläggningar i Brasilien. Novelis representerar slutanvändaren och ansvarar för definition och specifikation av tillämpningsområdet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.