Mikrovågsteknik för kvalitetskontroll i skogsindustrin

Diarienummer 2010-02500
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utvärdera marknadspotentialen för mikrovågsteknik för kvalitetsmätning i skogsindustrin, verifiera de tekniska krav som ställs på de möjliga produkterna och inom marknadssegmenten sågverk och skördare, liksom att utveckla affärsplan för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Vi har identifierat 3 affärsmöjligheter; timmersortering, optimering vid sågning, samt i skördaren. Teknisk verifiering av kundkrav för dessa affärsmöjligheter har genomförts, och de allra flesta krav kan uppfyllas.

Upplägg och genomförande

I den första delstudien genomfördes marknads och IP analys. I de tre följande milstenarna genomfördes teknisk verifiering i först sågverksmiljö och därefter i skördare. Affärsanalys ingick i alla fyra milstenar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.