Mikropartikelbaserad test för diagnos av blödningssjukdom

Diarienummer
Koordinator NORDIC BIOMARKER AB
Bidrag från Vinnova 1 785 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en modern test för att diagnostisera von Willebrands (vW) sjukdom. Testen skall vara baserad på stabila mikropartiklar och kunna utföras med automatiska koagulationsinstrument. Vi har i projektet utarbetat en metod där proteiner effektivt kan rekryteras och orienteras till en yta under kontrollerade former. Vi har använt denna metod för att på ett riktat sätt, på mikropartiklar, fästa en receptor för von Willebrands faktor, samt kunnat visa att dessa receptorkopplade partiklar kan användas i en test för att mäta vWF aktivitet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har i projektet utarbetat en metod där proteiner effektivt kan rekryteras och orienteras till en yta under kontrollerade former. Vi har verifierat att metoden fungerar och ger goda förutsättningar för att utveckla en test för von Willebrands faktor i patientplasma. Vi är nu på god väg att i stor skala kunna producera reagens för denna test och färdigställa produkten för markanden. Med färdig produkt blir Nordic Biomarker en av endast tre tillverkare av denna test i världen. Det kommer att ge oss en stark position och bidra till omsättningsökning de närmaste åren.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort följt projektplanen. Då vi valde att designa och beställa de olika receptorvarianterna i serie istället för parallellt som vi ursprungligen tänkt så drog projektet ut på tiden i förhållande till tidsplanen. Vi bedömde dock att det var bättre att utnyttja erfarenhetaerna av den första varianterna för att göra bättre design på de senare. Detta visade sig vara gynnsammt då den senaste receptorn visade sig fungera bäst och bli den som vi valde att gå vidare med. Allt har fungerat väl i projektet men en lärdom är att det är lätt att bli för tidsoptimistiskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00382

Statistik för sidan