Mikrobiell oxidation av polyoler till bifunktionella byggstenar för bio-baserad industri

Diarienummer 2012-03922
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 131 345 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har delvis uppfyllts. Mikrobiell oxidation av flera dioler såsom 1,3- PDO, 2-metyl-1,3-propandiol och 1,2-propandiol till sina respektive hydroxisyror uppnåddes samtidigt bland större polyoler sågs indikation på oxidationen av pentaerytritol.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visade att ättiksyra bakterier, Gluconobacter oxydans var användbara för selektiv oxidation av dioler och bland olika testade bakterier visade Flavobacterium oxydans förmågan att omvandla 2-metyl-1,3-propandiol (2M1, 3PD) och pentaerytritol (PE). Ytterligare arbete kan därför inriktas på dessa organismer och deras enzymsystem samt deras optimering för att utveckla en fungerande process för polyoloxidation.

Upplägg och genomförande

Ett flertal polyoler användes som substrat i studien, och olika mikroorganismer som odlades i närvaro av glycerol, användes som biokatalysatorer för deras selektiva oxidation. Polyolkonvertering följdes med HPLC. G. oxydans katalyserade oxidation av dioler, 1,3-propandiol, 1,2-propandiol och 2M1, 3PD, men inte av de som har kvaternärt kol i -ställning. Bland de större polyolerna omvandlades endast PE av F. oxydans.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.