Metrologiska tillämpningar med grafén

Diarienummer 2015-03960
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla metrologiska tillämpningar med grafén genom ett nära samarbete mellan metrologiska experter vid Riksmätplatsen och världsledande grafénforskare vid Chalmers. En gemensam doktorand anställdes för att jobba i projektet. Projektet var mycket lyckat och resultaten har redan kommit till nytta för Riksmätplatsen vid RISE och har fått internationell uppmärksamhet. Samarbetet mellan Riksmätplatsen och Chalmers har stärkts genom den gemensamma doktoranden och gemensamma projektansökningar.

Resultat och förväntade effekter

Nya tekniker för tillförlitlig kontaktering av grafén och kontroll av laddningstätheten har utvecklats och testats genom realisering av kvant-Hallresistans. Tack vare samarbetet med Chalmers i detta projekt har RISE som troligen första metrologiinstitut i världen börjat använda grafén för den grundläggande nationella realiseringen av elektrisk resistans. Samarbetet fortsätter med fler planerade gemensamma projekt. Riksmätplatsen och Chalmers har blivit efterfrågade samarbetspartners i internationella metrologirelaterade grafénprojekt.

Upplägg och genomförande

För detta projekt anställdes en doktorand som gemensamt finansierades av Riksmätplatsen (genom detta VINNOVA-projekt) och av Chalmers. Upplägget har fungerat mycket bra och har stärkt samarbetet mellan Riksmätplatsen och Chalmers, och båda parter har lärt mycket av varandra. Resultaten har presenterats vid både fysikkonferenser och metrologikonferenser vilket har gett en effektiv resultatspridning. Förutsättningarna är utmärkta för ytterligare gemensamma forskningsprojekt i framtiden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.