Metrologiska tillämpningar med grafén

Diarienummer 2015-03960
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla metrologiska tillämpningar med grafén i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. SP och Chalmers planerar att samfinansiera en doktorand som ska jobba i projektet. Ett av målen är att utveckla nätverk av kvant-Hall-element i grafén för primär direktrealisering av olika resistansnivåer. Ett annat mål är att utveckla elektronpumpar av tvålagersgrafén för att undersöka möjligheten att använda dem som primära strömnormaler.

Förväntade effekter och resultat

Grafén har visat sig ha många mycket intressanta materialegenskaper, inte minst för metrologiska tillämpningar, där resistansnormaler av grafén håller på att utvecklas. Chalmers är ett världsledande universitet inom grafénforskningen. Genom detta samarbete kommer SP att arbeta med de främsta grafénforskarna, vilket kan öppna för ytterligare forsknings- och utvecklingsprojekt i framtiden. I resultaten ingår också utveckling av arrayer av kvant-Hall-element av grafén samt elektronpumpar av tvålagers-grafén.

Planerat upplägg och genomförande

En första design av arrayer ska tas fram. Den kommer att bygga på tidigare arbeten inom ULQHE-projektet (Euramet IMERA+) där arrayer av GaAs utvecklades. De första prototyperna ska tillverkas och karakteriseras både i Chalmers labb och i SPs kvant-Hallsystem. Forskare vid SP och Chalmers kommer att arbeta nära tillsammans och den gemensamma doktoranden kommer att handledas av personal från både Chalmers och SP. SP och Chalmers kommer att delta i skrivandet av en ansökan till EMPIR-programmets call ´SI Broader Scope 2015´.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.