Metodik för dimensionering av NCF kompositer avseende distribuerade skador

Diarienummer 2014-00882
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 4 140 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en fysikaliskt baserad modell och experimentella metoder för att simulera sprickbeteendet i NCF kompositer under statiska och cykliska belastningar (utmattning). En ny metod baserad på Weibullfördelning och anpassad för cykliska belastningsförhållanden har föreslagits och validerats inom projektet. Modellen har beskrivits och implementerats i programvaror för användning som designverktyg vid konstruktion av utmattningsbelastade kompositstrukturer.

Resultat och förväntade effekter

En fysikaliskt baserad modell och metod för att simulera initiering och propagering av skador i NCF kompositer är det viktigaste resultatet av projektet. Modellen har beskrivits och implementerats i programvaror för användning som designverktyg vid konstruktion av kompositstrukturer i flygindustrin. Metoden möjliggör effektiv simulering av utmattningsrelaterade skador hos kompositstrukturer. De grundläggande forskningsresultaten från projektet förväntas också öka den allmänna förståelsen av hur utmattning påverkar kompositer i andra relevanta tillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra arbetspaket: Projektplanering och möten, Karakterisering av sprickbeteende vid kvasi-statisk belastning, Karakterisering av sprickbeteende vid cyklisk belastning (utmattning) och Metodutveckling för prediktering av utmattningsbeteendet. Arbetspaketen utfördes i stort sett enligt den ursprungliga planen. Inga betydande förseningar eller avvikelser från projektplanen var nödvändiga. Några leverabler slogs samman till större rapporter för att uppnå en mer omfattande beskrivning av utfört arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.