Metod och utrustning med potential att effektivisera lagring, uppgradering och transport av biogas

Diarienummer
Koordinator Metahyd AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillgången på biogas för t.ex. användning som fordonsgas svarar idag inte mot efterfrågan. Syftet med Metahyds projekt är att både göra det lönsamt för bönder med djurhållning att omvandla gödsel till biogas samt att lösa dagens problem med lagring och transport av fordonsgas i flytande form. Idén är att omvandla gas från rötanläggningar till metanhydrat: en lagrinsform där man kan packa gasen 150 gånger, och dessutom lagra och transportera på ett säkert sätt. Prototyp ett fungerar sedan ett år tillbaka. En andra prototyp skall installeras på demogård samt testas i forskningsmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Idag samarbetar Metahyd AB som experimentell part med JTI och SLU där JTI/SLU genomför jämförande studier. Resultaten från dessa studier kommer att visa konsekvenser av användningen av Metanhydrat vs konventionella tekniker. Sammantaget skall Metahyds produkt kunna integreras i en affärsmodell som gör det lönsamt för bönder med djurhållning att producera biogas från rötning av gödsel. En möjlig konsekvens är också att tekniken med metanhydrat kan användas i större samrötningsanläggningar.

Upplägg och genomförande

Samarbetande parter i projektet är Metahyd AB bl a tillsammans med SLU, JTI, Högskolan i Gävle. Innovatören driver utvecklingen inom bolaget Metahyd AB, och utvecklingsprojektet stöds av en affärscoach. Under innevarande period drivs två parallella koordinerade grenar: - Utvecklingen av själva ´apparaten´ för omvandling av rågas till metanhydrat. Samarbete med Högskolan i Gävle. - Den analyserande, forskningsinriktade delen. SLU och JTI i ett F3 projekt och ett SMURF-projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.