Metadata till SGUs öppna data

Diarienummer 2014-04430
Koordinator Sveriges geologiska undersökning
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka tillgängligheten av våra öppna data. Genom att vi har publicerat metadata om våra öppna data som kan skördas och finnas tillgängligt på öppnadata.se ser vi att våra data kan komma att få en bredare spridning och på så sätt en ökad tillgänglighet. Med metadata enligt DCAT-AP för användargrupper som inte normalt använder standarder specifika för geografisk information kan målgruppen breddas för vår information.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet från projektet är en DCAT-AP metadatakatalog där alla våra öppna datakällor finns beskrivna. Datakatalogen finns publicerad under URLen http://resource.sgu.se/data/datasets/dcat/sgu-oppnadata-dcat-catalog.rdf. Projektet har även bidragit till en ökad kompetens och erfarenhet om metadata i allmänhet och om DCAT-AP i synnerhet för inblandad personal. Under projekttiden publicerade vi också en ny datamängd om geokemiska analysdata av moränprover med nationell täckningsgrad.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i olika aktiviteter som utfördes med ett visst överlapp. 1. Analys av vilka metadataelement som bör ingå. 2. Skapat metadata katalog som innehåller samtliga befintliga datakällor som är öppna. 3. Publicering av metadatakatalogen i DCAT-AP Vi valde att ta med så många metadataelement som möjligt som är relevanta för datan för en bra beskrivning av datakällorna, utöver de obligatoriska metadataelementen valde vi att använda delar av de rekommenderade och valfria.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.