Metabolomikanalysis av hjärnor med Parkinsons sjukdom med avbildande masspektrometri

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Avdelningen för medicinsk masspektrometri
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Parkinsons sjukdom (PD) orsakas av att dopaminproducerande celler i substantia nigra av okänd förstörs och försvinner. En av de rådande teorierna föreslår att oxidativ stress startar förloppet och att förändringar i lipiders komposition spelar en avgörande roll. Dessa teorier är dock relativt outforskade. I detta projekt har vi påbörjat studier som undersöker lipidförändringar och metaboliter i djurmodeller för PD med avbildande (imaging) masspektrometri för att hitta potentiella målmolekyler för behandling i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet startades i syfte att få ny kunskap om metabola förändringar vid Parkinsons sjukdom. De deltagande forskargrupperna har kompletterande verksamhet, Vi har under projektets gång också etablerat ytterligare samarbetspartners i Japan. Prof. Suematsu vid Keio University, Tokyo är världsledande avseende metabolomik och Dr. Shimma vid Osaka University är ledande inom masspektrometrisk avbildning. Ett viktigt mål för detta projekt var att etablera forskningskontakter med ledande laboratorier i Japan vilket varit lyckosamt. Forskningsresultaten publiceras 2015.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har vetenskapligt utbyte mellan experter inom området avbildande masspektrometri studerat endogena molekyler i tunna hjärnsnitt från experimentella modeller för Parkinsons sjukdom (PD). Med den nya tekniken har vi undersökt hur PD-förändringar i neurotransmittorer och metaboliter påverkats i olika hjärnregioner. Vi har tillgång till unik PD hjärnvävnad och kompetens avseende neurotransmittorer och metaboliter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.