MEMS Chip Waveguide Technology

Diarienummer 2015-01712
Koordinator TRXMEMS AB
Bidrag från Vinnova 489 502 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

TRXMEMS hade som mål för projektet att undersöka FTO för en ny innovativ teknologi för att bygga integrerade ´vågledarchip´ lösningar i MEMS teknik. Utöver FTO undersökning avsågs även att söka patent inom området för att i nästa fas av projektet kunna delge lösningen till intresserade kunder. Utöver detta avsågs även att ta fram konstruktionen av en sändtagare i den nya tekniken.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare stort kundintresse och intresse från partners och leverantörer lyckades projektet ta fram en mer komplett lösning än man initialt avsågs. FTO har gjorts under projektets gång och en PCT patentansökan har lämnats in. Efter att en specifikation för en första koncept prototyp tagits fram tillsammans med intresserade kunder har TRXMEMS tillsammans med två andra leverantörer tagit fram en basprocess för massproduktion av sändtagare i den nya tekniken.

Upplägg och genomförande

TRXMEMS roll har i stora delar varit att föra samman etablerad expertis inom sina respektive skilda områden (RF konstruktion och MEMS tillverkning) och man har fått ta fram lösningar för att kunna effektivisera interaktion i konstruktionsfasen som överbryggar dessa olika discipliner. Denna utmaning blev även påtaglig i interaktionen mellan TRXMEMS och patentombud. Tack vare att kunder och leverantörer sett potentialen i samarbetet har projektet fortskridit bättre än förväntat och en mer komplett lösning har tagits fram än den som förväntades vid projektets början.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.