Medicinteknisk kateter

Diarienummer 2015-05291
Koordinator Cavis Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag