Meddelandeorkestrering för xTrade

Diarienummer 2014-02292
Koordinator X WARE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en BPMN-baserad processmotor med xTrade som integrationsplattform. Systemet är skalbart och utbyggbart med användarens egna moduler. Olika programmeringsmiljöer kan erbjudas användarna såsom .Net och Java (planerad). Beslutsvägar bestäms genom exekvering av javascript. BPMN har utökats med explicita parametrar för varje processtråd (token), detta förhindrar oönskade så kallade ´race conditions´ och ger användaren full kontroll vid sammanslagning av token. All kommunikation med omvärden bygger på ett nytt koncept som är ett slags micro-sessioner

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är planerat att släppas till marknaden i samband med en större uppdatering av produkten xTrade. Vi förväntar oss framförallt att befintliga kunder implementerar mer automatisering med hjälp av arbetsflöden. Sedan ser vi fram emot nya integrationsprojekt som utnyttjar arbetsflöden/meddelandeorkestrering.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har i det stora varit utforskande. Vi har identifierat problem och löst dem efterhand de har dykt upp. Med face-to-face kommunikation har vi verifierat att vi drivit projektets delar mot samma mål och att vi haft en plan för samtliga upptäckta problem. Eftersom underliggande projektmoduler inte varit klara i början av projektet har vi anammat ett arbetssätt där vi har kunnat utveckla delmoduler för sig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.