Mätning och Modellering av Termiska Fenomen i Skärande Bearbetning

Diarienummer 2016-02046
Koordinator Lunds universitet - Industriell Produktion
Bidrag från Vinnova 1 262 800 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till utvecklingen av en ny metod för mätning och modellering av termiska fenomen i skärande bearbetning som en del av samarbetet mellan den ukrainska huvudsökande, Dr. Vyacheslav Kryzhanivskyy, akademi (Avdelningen för Industriell Produktion, Lunds universitet), och två svenska industriella giganter inom verktygstillverkning Sandvik Coromant AB och Seco Tools AB.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna och resultaten kan principiellt delas in i 3 delar. Utveckling av en metodik för mätning av temperatur i skärprocessen via lösning av ett inversproblem som det huvudsakliga vetenskapliga angreppssättet. Industriell implementering och utnyttjande av den utvecklade metodiken som den innovativa komponenten. Vidareutveckling av Vyacheslav Kryzhanivskyys forsknings-, innovations- och ledarskapsförmåga som en del i huvudsökandes professionella och personliga utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Den nya metodiken bygger en kopplad mätning och modellering för att rekonstruera det termiska fältet för avancerade, icke-linjära 3D-fall av värmeöverföring i en flerkropps verktygsenhet (skärverktyg) i WP1. Metoden för verktyget kommer att utsättas för strikt verifiering i WP1 och sedan överföras till det skurna materialets yta i WP2. Möjligheten att överföra den utvecklade metodiken ämnad för skärverktyg till att även inkludera den skurna ytan kommer att verifieras som en del av WP2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.