Mätning av arbetsplatsers beläggningsgrad

Diarienummer 2014-05532
Koordinator SWEDISH RESEARCH INSTITUTE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat