Matmissionen - utvecklingen av ett franchisekoncept

Diarienummer 2016-03822
Koordinator STOCKHOLMS STADSMISSION - Matcentralen
Bidrag från Vinnova 961 600 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla ett franchisekoncept för Matmissionen med syftet att sprida konceptet till andra delar av Sverige och på så sätt minska matsvinnet ytterligare, ge fler personer i ekonomisk utsatthet möjlighet att köpa billiga livsmedel och skapa fler platser för arbetsintegration. Det finns i dag ett franchisekoncept och vi är i dialog med två potentiella franchisetagare utanför Stockholm. Det har etablerats ytterligare en Matmission i Stockholm och det har gjorts en utvärdering av Matmissionens effekter för medlemmar, deltagare i arbetsträning och miljö.

Resultat och förväntade effekter

Det finns ett stort intresse för Matmissionen bland ideella aktörer och franchisekonceptet gör det tydligt för en potentiell franchisetagare vad som krävs i mån av resurser och infrastruktur för att etablera och driva en Matmission. Vi är i dialog med två potentiella franchisetagare som har bra förutsättningar att öppna en butik. Öppningen av butik nr två betyder att vi har gått från att redestribuera ca 25 ton matsvinn till ca 60 ton per månad, från ca 1200 medlemmar ca 3500 medlemmar och från upp till 15 deltagare i arbetsträning till 28.

Upplägg och genomförande

Tyvärr har ingen Matmissionen har etablerats utanför Stockholm under projekttiden. De största utmaningarna för en spridning av Matmissionskonceptet är etableringsfinansiering i kombination med ett stabilt livsmedelsinflöde. Livsmedelsförsörjningen jobbar vi vidare med inom ett nytt Vinnovafinansierat projekt där vi tillsammans med Bring och LiU och i dialog med livsmedelsbranschen ska utveckla en affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för funktionellt livsmedelssvinn till ideella organisationer.

Externa länkar

Effektutvärdering Matmissionen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.