Matglad E-skola för LSS-personal

Diarienummer 2015-06531
Koordinator Hushållningssällskapet Väst
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

MatGlad e-skola har haft som mål och syfte att skapa en plattform för lärande om mat, måltider och receptappen MatGlads möjligheter för personal som arbetar inom omsorgsyrken, främst inom LSS. Hushållningssällskapet Väst har producerat MatGlad e-skola innefattande två arbetsböcker samt en webbaserad utbildning för att skapa bra måltider och förbättrad hälsa hos intellektuellt funktionsnedsatta. MatGlad e-skola har färdigställts under 2016-2017. Under 2018 kommer marknadsföring av materialet att ske.

Resultat och förväntade effekter

MatGlad ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval o tillagning. Personal inom LSS-verksamheten har efterfrågat ett utbildningsmaterial kring mat och hälsa som nu finns genom Matglad e-skola. Under 2018 kommer marknadsföring av MatGlad e-skola att ske. Därefter kan Hushållningssällskapet redogöra för hur många av landets kommuner som använder materialet. I Borås där de använt och testat Matglad e-skola ser personalen att engagemanget för mat och måltider har ökat och att det lagas mer mat.

Upplägg och genomförande

MatGlad e-skola består av 4 delar: 1) Arbetsbok 1 som beskriver appen MatGlad. 2) Reflektera och diskutera, kopplat till Arbetsbok 1. 3) Handlingsplan, kopplat till Arbetsbok 1. 4) Arbetsbok 2 är ett faktamaterial om mat och måltider. Materialet har arbetats fram av Cecilia Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Väst och Birgitta Toll, sakkunnig inom mat/funktionsnedsättning. Materialet har testats inom funktionshinder-verksamheten i Borås. För layout och formgivning har Komdesign ansvarat.

Externa länkar

Pressinformation om Sveapriset 2015 på Hushållningssällskapets hemsida På hemsidan www.matglad.nu beskrivs hela MatGlad-konceptet med sina 6 delar, varav MatGlad e-skola är en.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.