Matavfallsinsamling från hushåll med säckhämtning, förstudie

Diarienummer
Koordinator Stockholm Vatten Avfall AB
Bidrag från Vinnova 229 200 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har genom marknadsdialog undersökt förutsättningarna för att hitta en lösning till funktionen att automatiskt tömma avfallssäckar så att påsarna i säcken kan gå vidare till optisk sortering. Förutsättningarna är goda, men kräver troligtvis att extern ersättning för utvecklingsarbete kan tillhandahållas intresserade/utvalda leverantörer. Intern kompetens rörande innovation och upphandling har genererats genom att externa specialister inom området har varit delaktiga i förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Intern förståelse och kompetens rörande innovation och upphandling har genererats genom att specialister inom området har varit delaktiga i förstudien. Stockholm Vatten Avfalls interna arbetsgrupp känner nu att det finns tillräckligt med information och kunskaper för att kunna initiera nästa steg. Marknadsdialogen visar att intresse för att söka en lösning finns hos flera aktörer, vilket också indikerar att problemställningen inte är unik för Stockholm Vatten Avfall.

Upplägg och genomförande

Marknaden har inventerats genom möten och intervjuer med aktörer både i och utanför avfallsbranschen. Arbetet har skötts av en extern konsult vilket har fungerat bra och troligtvis även lett till att marknaden har varit öppen för diskussion och delat med sig av värdefull information. Att inkludera upphandlingsexpertis har varit lyckat eftersom många upphandlingstekniska frågeställningar har dykt upp. Samtidigt har det också genererat intern kompetens rörande innovation och upphandling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.