Marvin den automatiserad trendspanaren och netnografen

Diarienummer
Koordinator Kairos Future Aktiebolag - Kairos Future AB
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att utveckla en generell modulär systemplattform för ´market intelligence automation´ som grund för bl a internationalisering. Projektet förväntades också leda till ett immaterialrättsligt skydd för den grundläggande teknologin på viktiga internationella marknader. I stora drag har projektets mål nåtts, dvs plattformen är utvecklats, algoritmer är patentsökta och uppdrag på andra marknader har genererats där plattformen varit in hävstång för konsultaffärer.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet var att plattformen på sikt dels skulle öppna upp nya marknader (kunder och geografiska), dels stärka företagets position som analyspartner till internationella bolag och slutligen effektivisera analysarbetet. Dessa övergripande effekter ser ut att på sikt kunna uppnås. Intresset från kunder för analysplattformen är mycket stort och genom plattformen har vi redan fått en rad uppdrag för ledande globala företag, vilka vi inte skulle ha fått utan dessa metoder. Bland uppdragsgivarna finns också företag i bl a Ryssland och Kina.

Upplägg och genomförande

Genomförande av projektet har i stora drag följt plan. Vissa förändringar till följd av kundfeedback har skett samt på grund av praktiska skäl. Utvecklingen av tillämpningar har skett i en intensiv dialog med existerande och potentiella kunder. Grundläggande utvecklingsarbete har skett i samband med uppskalning av datamängder och implementering av nya analysmetoder. Stor vikt har också lagts på utveckling av grafiska presentationsmetoder. Av effektivitetsskäl har större delen av utvecklingsarbetet genomförts med egna resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02656

Statistik för sidan