Marsblade - The future of skating

Diarienummer 2012-00456
Koordinator MARSBLADE AB
Bidrag från Vinnova 2 380 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Inlineskenan har genomgått omfattande konstruktions- och materialtester för teknisk verifiering. Fysiologisk och biomekanisk verifiering genomförs nu med Brock University, Ontario, Kanada. Produkten har lanserats framgångsrikt på nationell marknad och lanseras nu internationellt. Tester av is-skenan indikerar att den ger högre prestanda än existerande skenor. En serie i kolfiber utvecklas nu för användning i matchsituation. En längdskidbindning är utvecklad i samarbete med Nationellt Vintersportcentrum och MIUN Sportstech och testad med positiv feedback.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklings- och verifieringsprocessen har möjliggjort den lyckade lanseringen av inlineprodukten och stärkt produktportföljen med is-skenan och längdskidbindningen. Bolaget har rönt stort intresse internationellt från såväl distributörer som etablerade tillverkare. Bolaget har anställt en person under projekttiden och förväntas anställa ytterligare personal i närtid. Bolaget har genom projektet lagt grunden till att bli ett starkt internationellt varumärke. Dessutom har detta arbete bidragit till en stärkt koppling mellan näringsliv och universitet.

Upplägg och genomförande

Bolaget har till stora delar följt den plan som lades för projektet. När det gäller is-skridskon och skidbindningen återstår intensifierade delar av test och verifiering vilket kommer att ske under 2014. Erfarenheter från arbetet i projektet pekar på att utvecklingsprocesserna har tagit längre tid än vad man kunde förutse i planeringsstadiet. Detta beroende bland annat på oförutsedda förändringar i personal/kompetens och en längre och tyngre process kring samverkan med universitets forskningsmiljöer.

Externa länkar

Företagets hemsida för marknadsföring av inlinechassit Företagets facebooksida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.