Marksensor i mönsterkort

Diarienummer 2016-01557
Koordinator SENSEFARM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att identifiera och utvärdera en sensor för markfukt lämplig för massproduktion hos elektronikproducenter. Två tilltänkta sensorprinciper föll bort, medan en tredje fungerade bra och är lätt att massproducera. Målet är därför uppnått med lyckat resultat.

Resultat och förväntade effekter

Då resultatet är lyckat kommer sensorprincipen testas skarpt i piloter under kommande år.

Upplägg och genomförande

En extern elektronikkonsult anlitades till låg kostnad mellan välbetalda projekt. Detta ledde dock till förseningar varför företaget nyanställde kompetens för att slutföra arbetet. Jord har en rad komplexa egenskaper gällande vattentransport och fukt. Det finns heller inget labb i Sverige som rutinmässigt kan göra de analyser som var planerade i de senare arbetspaketen. Genom kontakter med SLU, Hushållningssällskapet, Nordic Beet Research samt personal på Norska institutet för Biokemi kunde dock sensorer provas både i fält och i eget labb med typiska jordtyper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.